apex digital creare website
WEBSITE ÎN CONSTRUCȚIE

Regulament și tarife cotu morii

În anul 2022, pescuitul la Cotu Morii se va efectua de la primul dezgheț, până la ultimul îngheț.

Pescuitul recreativ/sportiv se va efectua numai în următoarele condiţii:

1. Intrarea se face numai pe poartă începând cu ora 05:00;

2. Paznicul piscicol va emite chitanţă de pescuit nominală, pentru două categorii de pescari:

– de 60 lei/zi pentru membrii pescari A.V.P.S. Iași care au vizat carnetul pentru anul 2022;

– de 90 lei/zi pentru persoanele care nu au carnet de membru pescar al A.V.P.S. Iași, sau dacă au, nu au efectuat viza pe anul 2022.

3. Pe baza chitanţei nominale, poate pescui numai persoana respectivă.

4. Dacă persoana pe numele căreia s-a emis chitanţă este însoţită de alte persoane care doresc să desfăşoare numai agrement, fără a deranja pe ceilalţi pescari, se va achita o sumă de 5 lei pentru fiecare însoţitor, fără ca aceştia să aibă şi dreptul la pescuit.

5. Dacă însoţitorii sunt copii şi doresc să pescuiască, se vor emite chitanţe pentru pescuit conform statutului, şi anume:

– pentru copii în vârstă de până la 14 ani bon fiscal de 25 lei;

– pentru tinerii între 14÷18 ani chitanţă de 40 lei/zi.

6. Maşinile vor fi parcate numai în spaţiile special amenajate, marcate în acest sens.

7. Nu se admite deplasarea cu maşinile la locul de pescuit.

8. Pescuitul recreativ/sportiv este permis numai în cursul zilei, de la răsăritul până la apusul soarelui, cu respectarea următoarelor reguli:

– cu cel mult patru undiţe sau patru lansete a câte două cârlige fiecare şi numai de pe mal;

– în timpul unei zile de pescuit se pot pescui cel mult 5 Kg de peşte, sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 Kg;

– pentru pescuitul peştilor răpitori (şalău, somn, ştiucă, biban) pot fi folosite atât momeli naturale cât şi artificiale;

– vor fi respectate dimensiunile minime, în centimetri, ale peştilor care pot fi pescuiţi şi anume:

– biban = 12 cm; – caras = 15 cm; – somn = 50 cm;

– crap = 25 cm; – oblete = 10 cm; – şalău = 30 cm; – ştiucă = 40 cm.

Puietul şi peştele pescuit sub dimensiunea minimă, va fi deversat în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

9. Pescuitul pe timp de noapte este interzis;

10. Fiecare pescar, la locul său de pescuit, va păstra liniştea şi curățenia și va strânge toate resturile (pungi, hârtii, sticle goale) pe care le va duce la groapa de gunoi la sfârşitul zilei de pescuit.

11. Este interzis focul deschis în pădure.

12. Sunt interzise jocurile cu mingea de fotbal sau volei, ori cu mingea de tenis pe platforma betonată sau pe spaţiul verde din faţa cabanei.

13. Este interzis pescuitul pe diguri.

14. Persoanele care nu vor respecta prezentul regulament nu vor mai avea acces la pescuit pe tot timpul anului.

Pescuind în linişte şi în mod civilizat, vom avea şi satisfacţii!

VĂ DORIM FIR ÎNTINS!

Solicitări

Str. Zimbrului, nr. 11-13-15, demisol, ap. 4, Mun. Iasi