apex digital creare website
WEBSITE ÎN CONSTRUCȚIE

Legislație Pescuit

Pescuitul recreativ

Prin pescuit recreativ se înțelege pescuitul efectuat în scop de agrement de orice persoană, membră a Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Jud. Iași, pe bază de permis eliberat de aceasta, pentru bazinele și zonele piscicole pe care le are în folosință asociația.

În anul 2017, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură a scos la licitație, pe județe, apele curgătoare din Romania. La această licitație a participat si Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Jud. Iași, iar in urma punctajului avut, a obținut atribuirea dreptului de utilizare a resurselor acvatice vii prin pescuit recreativ, pe principul gestionării durabile în zonele de pescuit recreativ (Râul Prut, Râul Siret, Râul Moldova, Râul Jijia curs principal, Brațul închis (mort) al Râului Jijia, Râul Miletin), situate în Jud. Iași .

Conform prevederilor acestor contracte, au fost stabilite obligații concrete pentru asociații cum ar fi să asigure paza zonelor de pescuit cu cel puțin un paznic piscicol și să colaboreze cu personalul ANPA cu drept de inspecție și control în acțiunile de constatare și sancționare a contravențiilor și infracțiunilor în domeniul pescuitului recreativ.

Ultimele știri

  • Punct de vedere adresat Senatului României

    În calitatea de membru al Consiliului Internațional al Vânătorii și al Protecției Vânatului (C.I.C.), din anul 1930, al Confederației Internațională…

    septembrie 19, 2022

Str. Zimbrului, nr. 11-13-15, demisol, ap. 4, Mun. Iasi

Solicitări